Hukum Mengambil Upah dari Meruqyah

Hukum Mengambil Upah dari Meruqyah Perlu diketahui bahwa bacaan ruqyah tidak akan berguna terhadaap orang yg sakit kecuali dgn beberapa syarat.a. Selayaknya orang yg meruqyah adalah seorang yg baik shalih dan  istiqamah dalam melaksanakan yg wajib sunah menghindari yg haram dan syubhat.

b. Tidak menentukan upah yang tinggi keatas orang yg sakit serta menjauhkan dirinya dari mengambil upah yg berlebihan dari keperluannya.

c. Mengetahui ruqyah-ruqyah yg dibolehkan didalam syariat.

d. Orang yg sakit sebaik baiknya adalah orang yg sholeh lagi istiqamah dalam beragama dan jauh dari perkara yg diharamkan.

e. Orang yg sakit menyakini bahwa Al Quran adalah pernawar dan juga rahmat dan ubat yg berguna.

Seharusnya Seorang raaqi/ yg meruqyah berbuat baik dgn ruqyahnya utk manfaat kaum muslimin dan mengharapkan pahala dari Allah dalam mengubati umat islam yg sakit menghilangkan bahaya dari mereka dan tidak mengharapkan upah atas ruqyahnya. Tetapi ia menyerahkan perkaranya pada pesakit. Jika mereka memberikan kepadaya melebihi jerih payahnya ia mesti bersikap zuhud dan mengembalikannya. Jika upahnya kurang dari haknya ia mesti membiarkan kekurangannya. Ambillah dengan kadarnya dan tidak melampai batas. Para peruqyah adalah manusia biasa yang perlu kepada keperluannya dan ini juga sebagai satu sokongan untuknya meneruskan perjuangan membantu masyarakatnya. Mudah mudahan ALLAH memberkati dan merahmati para peruqyah yang gigih meneruskan emanah ini. Ameen.